Tag archieven: SSRI en long covid

Long Covid niet psychisch, maar behandeling door de psychiater

29 november 2022

LONG COVID NIET PSYCHISCH, MAAR DE BEHANDELING MOET DOOR EEN PSYCHIATER GEBEUREN

Even een bericht uit de paralelle wereld van long covid

Parallel, omdat u niets van wat hieronder staat in wetenschappelijke tijdschrijften of kranten zult vinden. Er moet eerst een gerandomiseerd gecontroleerde trial worden gedaan, willen Idelette Nutma (van sepsis-en daarna) en ik serieus genomen worden.
We zijn nu begonnen met het opzetten van een database.

Wanner je naar het klachtenpatroon kijkt, is dit vooral neurologisch en neuropschiatrisch van aard, zoals daar zijn:

a) Brainfog (concentratiestoornissen, hersenmist)
b) Hoofdpijn
c) Ernstige Vermoeidheid
d) Overprikkeling
e) Benauwd gevoel (zonder longproblemen, dus aansturingsproblemen van het middenrif.
f. Hartkloppingen (ook in rust)
g) Spierpijn
h) Spierzwakte

Niet in de persoonlijkheidsstruktuur

Na 300 mensen met long covid te hebben gesproken, ben ik ervan overtuigd dat de gevoeligheid voor deze stoornis niets te maken heeft met de persoonlijkheid van diegene. Ik ben gespecialiseerd in persoonlijkheidsstoornissen, dus je zou dus kunnen zeggen dat mijn inschatting waarschijnlijk hout snijdt. Natuurlijk moet je altijd, en bij iedere ziekte, bio-psycho-sociaal blijven kijken. Dat staat buiten kijf.
Naar mijn inschatting is long covid in de eerste plaats een biomedisch probleem. Maar de klachten die het oplevert, kun je meestal zoeken in verstoringen van neurobiologische systemen. Met andere woorden: de klachten zijn vooral neurologisch en neuropsychiatrisch van aard. Zoals brain fog, hoofdpijn, overprikkeling, verstoringen in het autonome zenuwstelsel, gebrek aan energie door een ontregelde hypothalamus-hypofyse-bijnieras, waardoor de bloedspiegel cortisol van een long covid patient gemiddeld slechts de helft is van een gezonde persoon. (Cortisol hebben wij overdag nodig om energie te hebben!) etc. Een SSRI helpt in 60 % van de gevallen bij long covid, zo is mijn ervaring. Een SSRI wordt normaalgesproken ingezet bij depressies en angststoornissen. Maar dat wil nog niet zeggen dat patienten met long covid primair een depressie of een angststoornis hebben! Het zijn ándere werkingsmechanismen van een SSRI, waardoor het bij long covid ingezet kan worden!

Februari 2020

Ik raad iedereen die covid krijgt aan om de eerste dag een halve en de daaropvolgende dagen een kwart asperine te nemen tegen de mini stolseltjes (micoclots). Tot je helemaal beter bent en nog drie dagen erna.