Protocol Intentie Experiment Henk

Protocol Intentie Experiment Henk

Dit intentie-experiment is begin 2012 voor een zieke vriend uitgevoerd met ruim honderd mensen. De naam Henk is gefingeerd. Maar verder is zowel het document Protocol als het document Achtergrond en literatuur in deze vorm verspreid onder alle deelnemers. Het experiment is ook meerdere keren geëvalueerd, maar deze evaluaties zijn te persoonlijk waardoor ik deze niet publiekelijk deel.

1. INLEIDING

Iedereen die met het intentie-experiment mee wil gaan doen: heel erg bedankt!

Vooraf nogmaals: de reguliere behandeling (waaronder chemo) van Henk staat voorop. Dus de groepsintentie die hieronder beschreven wordt, onder het kopje protocol (2), is geen alternatieve geneeskunde, maar een vorm van cómplementaire geneeskunde. We willen met dit initiatief de betrokkenen geen valse hoop geven, maar liefdevol ondersteunen.

Bij het schrijven van onderstaand protocol heb ik gebruikgemaakt van de intentie-experimenten die reeds eerder gedaan zijn door wetenschappers, en die uitgebreid beschreven staan in de boeken van wetenschapsjournalist Lynne McTaggart (2004, 2007, 2011).
In het boek 'Het Intentie-Experiment' worden diverse intentie-experimenten beschreven met significante effecten. Bij herhaling van die experimenten bleken de uitkomsten reproduceerbaar.
Verder heb ik gebruikgemaakt van mijn kennis op het gebied van groepshypnose/ collectief onderbewuste, mijn kennis op het gebied van hersenen en welke chemische en natuurkundige processen daarin plaatsvinden wanneer het placebo-effect zijn werk doet, en mijn ervaring met het geven van ontspanningsoefeningen. Omdat mijn kennis van meditatie en healing beperkt is, heb ik me daarbij door verschillende mensen laten adviseren. Daarvoor dank.

De exacte woordelijke intenties staan beschreven ongeveer halverwege pagina 7.

2. PROTOCOL EN STAPPENPLAN

2.1 Tijd

Inleiding
Het idee is om op gezette tijden, met zijn allen, en tegelijkertijd, 10 minuten lang, middels gedachtekracht positieve aandacht te geven aan onze lieve vriend Henk, terwijl wij een aantal hieronder genoemde specifieke intenties 'sturen'. De voorbereiding op de groepsintentie zal ongeveer een kwartier duren. Totale tijd per sessie: maximaal 25 minuten.

Tijdplanning:
     Vrijdag 10 februari van 20.30 tot 20.55;
     Zondag 12 februari van 13.30 tot 13.55;

     Vrijdag 17 februari van 20.30 tot 20.55;
     Zondag 19 februari van 13.30 tot 13.55;

     Zaterdag 25 februari van 20.30 tot 20.55
     Zondag 26 februari van 13.30 tot 13.55.

Na verloop van tijd kunnen we met elkaar afspreken om een nieuwe 'intentiekuur' aan Henk te geven, met een grotere of kleinere groep.

Tijdsindeling intentie-experiment van 25 minuten per keer: zie onder 2.3.

2.2  Evaluatie

Ik besef heel goed dat het niet om een wetenschappelijk onderzoek gaat. Niet alleen omdat het maar om één persoon gaat, onze dierbare Henk (n ═ 1), zonder controlegroep, en zonder te weten wat er zou gebeuren als we dit experiment niet zouden uitvoeren.
Wij zullen nooit weten welke factor wat doet tijdens de programma's die Henk gaat ondergaan. Wat de bestrijding van de tumorcellen betreft, ga ik er van uit dat de reguliere behandeling (voorlopig chemo) verreweg het belangrijkste is. Daarnaast eet Henk extra gezond, met name kurkuma (waarin curcuma longa zit), wat in combinatie met chemo redelijk gunstige resultaten te zien lijkt te geven volgens de ervaringsverhalen. Henk doet zelf nog aan ZhiGong (zie literatuur) en dan hebben we ook nog dit meditatie-experiment.

Toch wil ik het een en ander bij gaan houden tijdens het experiment. In de eerste plaats natuurlijk de ervaringen van Henk zelf tijdens en na de groepsintenties (zowel subjectief als objectief - dus middels de parameters/ scans die het ziekenhuis bijhoudt voor de follow-up).
En verder - opnieuw op basis van volledige vrijwilligheid - jullie eigen ervaringen tijdens de meditaties: merken jullie bijvoorbeeld iets opvallends bij jezelf tijdens de meditaties of zit je hier iets bij in de weg? Eigen ervaringen kun je op basis van eigen keuze voor jezelf houden, alleen met mij en/of met Henk bespreken, of met de hele groep delen.

Want wat wij in ieder geval van de intenties kunnen verwachten, is, dat het tot een zeker placebo-effect leidt dat voor symptoomverlichting zorgt (Swaab, 2010) (televisieprogramma Labyrint, 18 -1-2012). Via wijzigingen in de endorfine (natuurlijke morfine) - huishouding en cannabinoid (natuurlijke cannabis) - huishouding in de hersenen van Henk, zal hij pijnverlichting kunnen ervaren.
Mochten we onverhoopt slechts symptoomverlichting bewerkstelligen, waardoor de kwaliteit van zijn leven verbetert, is dat ook zeer de moeite waard!

2.3 Protocol

Lees onderstaande tekst eerst rustig door. Er staan verderop verschillende methodieken beschreven in welke conditie en op welke wijze je je intenties kunt sturen. Je kunt (eventueel na het eerst geprobeerd te hebben) kiezen wat het beste bij jou past. Neem dit even over in een eigen documentje dat je uitprint op een A4 'tje. Dit kun je bij de hand houden tijdens het oefenen en bij het geven van de groepsintentie. (Spieken mag dus! :-). Vooral in het begin misschien nodig).

Tijdsindeling intentie-experiment van maximaal 25 minuten per sessie.

a. Vooraf besteed je ongeveer 10 á 15 minuten om je geest tot rust te brengen (zie onder  het kopje 2.4: Oefening om je geest tot rust brengen), waarin je ook de tijd hebt om 'in te stromen'.
Want de energie die wij aan Henk gaan sturen, is niet van onszelf, maar van het energieveld dat ons allen omringt en doordrenkt (voetnoot 1).
Je bent volledig vrij om te kiezen vanuit welk (natuurwetenschappelijk) axioma of spiritueel kader je meedoet met dit intentie-experiment. Misschien doe je het alleen omdat Henk er open voor staat en dat je van Henk houdt. Dat is ook fijn en welkom.
b. Daarna wordt er ongeveer 5 minuten besteed om je denkbeeldig te verbinden met de groep die meedoet. Daarna richt je je op Henk die midden in de groep staat.
Je bestraalt hem denkbeeldig en gevoelsmatig met positieve, helende energie.
c. Als laatste stuur je gedurende 10 minuten (woordelijke) intenties gericht op Henk.

2.4 Oefening om je geest tot rust te brengen

Niet iedereen heeft ervaring met meditatie: oftewel je geest methodisch tot rust en diepere concentratie te brengen. Daarom zal ik hier eerst aandacht aan besteden. Ook mensen zonder meditatie-ervaring kunnen met een aantal aanwijzingen en een paar keer van tevoren oefenen al gauw een heel eind komen.

Rustige ruimte

Vooraf is het belangrijk dat je kiest voor een goede, rustige ruimte. Dus mobieltjes en vaste telefoon even uitdoen. Ook is het beter dat de pc in deze ruimte uit staat.
Je kunt de oefening en het sturen van intenties alleen doen, of samen met een aantal anderen in één ruimte.

Ontspannen houding

Ga in een goede houding zitten. Voor mensen die gewend zijn te mediteren, kan dat in de Lotus houding zijn of welke houding dan ook die zij gewend zijn. Anderen kunnen misschien het beste op een rechte stoel gaan zitten met de voeten op de grond (voor je gronding oftewel je aarding: je contact met moederaarde en haar geomagnetische krachten) en de handen ontspannen op je schoot leggen. Maar ook staan (met je rug tegen de muur) is een mogelijkheid. Kies wat het beste bij jou past.

Het is de bedoeling dat je eerst rustig bij jezelf komt, en de prikkels van de buitenwereld (zowel de reële, als degene die je zelf produceert in je eigen hersenen via gedachten) zoveel mogelijk tot rust te brengen. Veel mensen doen dat in stilte, maar sommigen vinden rustige achtergrondmuziek prettig. Als de muziek je maar niet afleidt van 'het werk' wat je gaat doen.

Ademhalingsoefeningen

Om ontspannen te worden en je geest tot rust te brengen, ga je je de eerste 10 minuten focussen op je eigen ademhaling.
Ga met aandacht naar je eigen ademhaling die je op een natuurlijke manier laat gaan; je stuurt je adem niet aan, maar neemt waar hoe de adem in en uitgaat. Neusademhaling is prima, maar als je liever via de mond wilt uitademen, is dat ook goed. Bij verkoudheid volledig ademhalen via de mond.
Probeer tijdens de uitademing je spieren te ontspannen. Loop in gedachten je hele lichaam af.
Als de ademhalingsoefening niet gelijk lukt, of je gedachten dwalen af van je ademhaling: dat geeft niet. Merk het op, en ga (zonder oordeel, zeggen de boeddhisten dan zo mooi) met je aandacht weer rustig terug naar je ademhaling.

Als het bij herhaling niet lukt om je op je eigen ademhaling te concentreren, laat dat dan. Je kunt dan op ongeveer 2 m afstand voor je, een waxinelichtje of een kaars neerzetten. Hier kun je puntsgewijs naar blijven kijken (staren). Door het staren worden de oogleden langzamerhand zwaarder, zodat de ogen op den duur als vanzelf dichtvallen.
Sommigen zullen het prettiger vinden om de ogen toch open te laten en zich op het waxinelichtje te blijven concentreren. Dat is ook prima.

Door je aandacht op deze manier te focussen (of via je ademhaling en/of via het lichtje), wordt je wel ontspannen, maar niet slaperig. Je bent op een bepaalde manier juist meer alert.

2.5 Voorbereiding groepsintentie

Wanneer je zo'n 10 minuten hebt ontspannen, realiseer je je dat een grote groep mensen om Henk heen, op hetzelfde moment, op verschillende plaatsen in het land, dezelfde oefening zit te doen als jij, als voorbereiding op de intentie.

Stel je voor dat je met een grote kring om Henk heen staat en elkaars hand vasthoudt. Je mag zelf weten wiens hand je vasthoudt. Onze geest is veel beweeglijker en fantasierijker dan de gematerialiseerde werkelijkheid. In ons voorstellingsvermogen hebben wij vele handen waarmee we de helende energie naar Henk toe kunnen sturen.
Het ene groepslid zul je kennen, het andere niet. Ook dat geeft niet. Wat ons bindt, is Henk.
Groet de andere mensen in de kring.

Licht

Stel je open voor het onvoorstelbare mooie, witte licht/ energie uit het universum (voetnoot 1), dat jou aan alle kanten omringt en je volledig doordrenkt, hoewel het voor jou zichtbaar, vooral van boven lijkt te komen.
Wanneer je kleuren voor je ziet, is dat ook prima: het witte licht bevat immers alle kleuren.

Als je moeite hebt om je hiervoor open te stellen, probeer je er dan een voorstelling van te maken in je gedachten. Zie bijvoorbeeld de prachtige lucht voor je als je in de bergen bent, de weerkaatsing van het licht door de sneeuw, de schittering van het licht in een meer of in de zee. Je kunt het beste er niet teveel bij nadenken. Laat de beelden maar komen.

Chakra's (voetnoot 2)

Er zijn verschillende mogelijkheden (ik schets er hieronder 5) om het Licht bewust binnen te krijgen (onbewust gebeurt dit voortdurend).

1. Mensen met ervaring met healing en het gebruik van chakra's, kunnen de bundel stralend licht via de kruin (zevende chakra) naar binnen laten stromen. (De kruinchakra is de hoogste chakra, die geacht wordt in verbinding te staan met je hogere zelf/je intuïtie).
Mensen zonder ervaring kunnen dat beter laten.

2. Een alternatief, zowel voor ervaren als onervaren mensen, is, om een eigen particuliere zon boven je hoofd voor te stellen, in de vorm van een soort aureool. Dat had je nooit gedacht hé, dat je ook nog een beetje kan oefenen om een halve heilige te worden :-).
Via dit aureool kan het licht vanboven ruimschoots op en in jou neerdalen.

3. Onervaren mensen kunnen hun voorstelling van het licht (eventueel geholpen door weer een tijdje naar het waxinelichtje te kijken) via een punt tussen hun ogen (het zesde chakra - oftewel het derde oog of geestesoog) naar binnen laten stromen.

Als je denkt: ik heb die chakra's nog nooit gezien, en ik vraag me in alle reden af of ze wel bestaan: prima. Kwarks hebben we ook nog nooit gezien, en die bestaan ook.
Wees een kunstenaar en creëer het derde oog gewoonweg in je gedachten, door precies tussen je gewone ogen, in de kleur die je maar wilt, een stip aan te brengen.

4. Bidden. Zonder angst, en met de voorstelling dat God liefde is.
Probeer hierbij zoveel mogelijk dezelfde intenties te gebruiken als de ongeveer halverwege pagina 7 verwoorde twee zinnen.

5. Wanneer je een ongelovige Thomas bent, en je je moeilijk iets voor kunt stellen bij virtuele openingen in je hoofd en zonnetjes die daarboven zweven, kies dan voor een praktische methode.
Stel je dan voor, hoe je het licht van het waxinelichtje, dat je via je gewone ogen binnenkrijgt, als beeld mee 'naar binnen' neemt. Dus projecteer het beeld dat je ziet gewoonweg in je hersenen (hoef je niets voor te doen, dat doen jouw hersenen zelf voor jou), want de zenuwen in de retina (netvlies) zijn de enige zenuwen die rechtstreeks naar de hersenen gaan. Denk er niet teveel over na, laat alles 'gewoon gebeuren'.

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, niet alleen als het om spiritualiteit gaat, maar ook in de wiskunde (Penrose, 2009).
Kies rustig uit wat het beste bij jou past. Probeer eventueel van tevoren een aantal mogelijkheden uit. Denk niet gelijk: dat lukt mij niet, want ook hiervoor geldt: oefening baart kunst. Zet je ego maar een beetje opzij.

Effect en vervolg
Door op één van bovenstaande methodieken toe te passen om bewust licht naar binnen te halen, kom je gemakkelijker in verbinding te staan met het alomvattende energieveld (voetnoot 1). Het kan zijn dat je je zo één gaat voelen met het Veld, dat je ' ik-besef' meer of minder oplost (tijdelijk hoor!).

Stel je voor hoe de bundel lichtstralen die van bovenaf (via je kruin, je zesde chakra (derde oog), via je 'zonnetje', via bidden, of via je gewone ogen) bij je naar binnen is gestroomd, vervolgens door je 'centrale kanaal' (volgt ongeveer je wervelkolom) (voetnoot 2) naar beneden stroomt. Sta er bij stil, dat je goed geaard bent via je stuitje en je voetzolen.

Henk

Dan richt je je met je geestesoog (voorstellingsvermogen) op Henk.
Zie Henk voor je zoals je hem kent: met zijn indringende, scherpzinnige ogen, zijn hartelijke lach, zijn kwinkslagen, of op welke manier je hem ook persoonlijk voor je ziet. Zo nodig kun je van tevoren de foto bekijken die digitaal is meegestuurd. Probeer Henk zo helder mogelijk voor je te krijgen, en besef dat je dit doet samen en tegelijkertijd met veel andere mensen die van Henk houden of een goeie band hebben met iemand die van Henk houdt.
Voel de sensaties in je rechterhand terwijl je iemand anders' hand vast hebt. Doe hetzelfde met je linkerhand. Voel eventueel onze gemeenschappelijke energie vibreren.

Groet Henk (denkbeeldig) en vraag hem zich open te stellen voor de intenties die je zult gaan sturen.

2.6 Begin

Straling

Concentreer je nu op je armen. Voel hoe het licht (energie) dat je van bovenaf binnenkrijgt, via je hartchakra (bevindt zich rechts naast je gewone hart) afbuigt je armen in.
Het kan zijn dat je je armen voelt gaan tintelen, of dat ze zwaarder aanvoelen. Het kan ook zijn dat ze juist lichter aanvoelen. Sommigen zullen alleen voelen dat hun armen en handen warmer worden. Het maakt niet uit welke sensaties jij eventueel krijgt. Misschien voel je helemaal niets bijzonders, maar heb je nu wel je aandacht op je armen gericht.
Loop met je aandacht langs je bovenarmen, je onderarmen en je handen.

Richt je handen op, zodat je handpalmen in de richting van Henk wijzen (dat kun je in werkelijkheid doen of je dit voorstellen). Je laat daarbij dus denkbeeldig elkaars hand los, maar de verbinding met elkaar is op dat moment al voldoende gemaakt.

Probeer je voor te stellen hoe je met je handpalmen Henk bestraalt met de genezende straal licht die oorspronkelijk vanboven komt.
De straal licht bestaat uit mooie, positieve energie, die we tegelijkertijd met elkaar, gebundeld aan Henk doorgeven (voetnoot 4).
Als je je hier moeilijk een voorstelling van kunt maken, kijk gerust weer even naar het waxinelichtje dat voor je staat, en neem het licht hiervan in je mee naar binnen om je voorstellingsvermogen meer vorm te kunnen geven.

2.7 Specifiekere (woordelijke) intenties

Misschien gaat je aandacht als vanzelf naar de buik van Henk waar zich de tumoren bevinden: rond de rechter grote darm als een soort krans, en in de lever (ook rechts) zit een grote tumor met een aantal satellieten eromheen. Ook de lymfklieren in deze buurt zijn aangetast. (Besef dat voor jou zijn aangedane darm en lever links ligt).

Je kunt, als je dit wilt en aankunt, je de tumoren voorstellen. Hebben ze een kleur? Glanzen ze? Wat is precies hun vorm? Als je fantasie op een vervelende manier met je aan de loop gaat: laat dat dan. Houd het dan op een simpele bal, die met lucht gevuld is; of nog abstracter, alleen het woord: tumor.
Ook zie je dat Henk een veerkrachtige, sterke man is, met vooral heel veel gezonde cellen!

Als je er aan toe bent, kun je de volgende, onderstaande (woordelijke) intenties naar hem gaan sturen. Gebruik (bijna precies) de woorden die hieronder staan, zodat we hem met z'n allen dezelfde intenties toesturen. Dat versterkt onze kracht.
Je kunt de intenties zacht achter elkaar voor jezelf opnoemen of hardop. Je kunt het alleen doen, of met een aantal anderen in één ruimte. En als je klaar bent, begin je weer opnieuw de intenties uit te spreken, als een soort mantra.
Bij de oefening vooraf zou je ervoor kunnen zorgen dat je de zinnen al uit je hoofd kent. Maar van je papiertje spieken mag dus ook (al moet je dan wel door de oogharen heen kijken).

Spreek de intenties uit met intense, liefdevolle aandacht voor Henk. Vol mededogen met zijn lijden en ziekte (dit is wat boeddhistisch verwoord, maar je kunt het ook rustig in je eigen taal zeggen). Ondertussen voel je dat de bundel warmte en energie die vanboven komt en door je heen straalt, via je armen en handen op Henk gericht blijft.

Twee intenties voor Henk

De intenties zijn niet gericht op een proces, maar op de gewenste eindtoestand.

1. Tumoren: jullie zijn verdwenen!
2. Gezonde cellen: jullie hebben overleefd! 

Je kunt je hierbij verschillende voorstellingen visualiseren. Zo kun je een volledig gezonde Henk voor je zien: zie hem tennissen, wandelen, werken, en gezellig een praatje met je maken; zonder klachten, terwijl hij volop geniet!
Je kunt daarnaast nog concreter zijn in je visualisaties. Zie dan in Henk’ buik een gezonde lever en een dikke darm voor je. Zie hoe prachtig bruin en glanzend de lever van Henk erbij ligt, terwijl hij 24 uur per dag bezig is om Henk gezond te houden. Zie de darmen levendig kronkelen, terwijl ze de voedingsstoffen, die Henk genietend tot zich neemt, verwerken.
Kijk eventueel op internet naar 'Lever afbeelding' en naar 'Dikke darm afbeelding'.

Wanneer het visualiseren moeilijk voor je is, herhaal dan alleen de woorden van de intenties, in een soort mantra.
Herhaal de intenties rustig en geconcentreerd, gedurende ongeveer 10 minuten.

Het kan zijn dat we, bijvoorbeeld bij de tweede intentie-kuur, één van de intenties of beide zullen veranderen, afhankelijk van de toestand van Henk. Dat horen jullie op tijd.

Doe deze meditatie niet zodanig dat je er erg moe van wordt (al zal de meditatie bij beginnelingen toch tot enige vermoeidheid leiden, vanwege de hoge mate van concentratie). Blijf op je eigen ademhaling en je eigen ontspanning letten tussendoor. Wanneer je gedachten afdwalen: dat is niet erg. Merk het op zonder oordeel, laat los, en ga weer terug naar de intenties.

2.8 Afsluiten

Sluit na de afgesproken 10 minuten deze periode van intenties af. Als je qua tijd wat uitloopt, is dat niet erg. Dat kan je zomaar gebeuren, omdat tijdens een meditatie de tijd lijkt 'op te lossen'. Maar het ongeveer samen tegelijkertijd beginnen, is wel noodzakelijk.

Groet Henk tot afscheid en trek je weer terug op je eigen plekje. Groet ook de anderen.

Sluit zo nodig je kruinchakra af, om je te beschermen tegen de 'gewone' wereld.
Spreek indien mogelijk en gewenst het een en ander na met een groepsgenoot in dezelfde kamer of over de mail.

Misschien heb je behoefte om je gezicht even te wassen, lekker onder de douche te gaan of buiten uit te waaien. Misschien ook niet. Succes ermee!
Dank jullie wel voor jullie liefdevolle aandacht voor ons aller vriend Henk.

VOETNOTEN
1. Dit energieveld heeft meerdere namen. Zo noemt McTaggart dit veld het nulpuntenergieveld of Veld, gebaseerd op de kwantumfysica (terwijl fundamenteel wis- en natuurkundigen dit veld de 'De Oceaan van Dirac' - naar de wiskundige Dirac - noemen). De cardioloog Pim van Lommel noemt het 'de non-lokale ruimte' en de natuurkundige Walter Schempp, die onze MRI-apparaten heeft verfijnd, noemt dit het Akasha-veld.
Als je dit hogere energieveld dat ons allen met elkaar verbindt, spiritueler wilt uitdrukken, kom je op termen als: God, Chi (Chinees voor levensenergie), Krishna-bewustzijn (hindoeïsme), de Grote Geest (Indianen) en vele andere benamingen.

2. Het centrale kanaal dat de 7 hoofdchakra’s met elkaar zou verbinden, loopt ongeveer van je kruin door het midden van je hoofd en vervolgens langs je hele wervelkolom tot aan je stuitje.
Het verbindt dus je zevende kruin-chakra (waar je 'hogere zelf' als een soort 'koppelstuk' jou met het 'hogere' verbindt), je zesde chakra (derde oog of geestesoog) midden tussen je gewone ogen, je vijfde chakra (keel-chakra), waarmee je je kunt uiten, je vierde chakra (je hart-chakra), rechts naast je gewone hart, waarmee je liefde kunt voelen voor jezelf en voor de ander, je derde chakra (iets rechts naast je maag) waar je behoefte en mogelijkheid tot autonomie huist, je tweede chakra, net onder je navel, waar je emoties (ook de primitieve) huizen en je eerste chacra, je stuitje, waarmee je - evenals met je voeten op de grond, ook gegrond bent (op de zitting van je stoel).
Het centrale kanaal is vergelijkbaar met de acupunctuurpunten die bijvoorbeeld in de ZhiGong worden gebruikt.

3. - Natuurlijk is het zo dat de mentale- en gevoelsmodaliteiten die door de chakra's worden vertegenwoordigd, in neurobiologische centra en systemen in de hersenen gezeteld zijn (dit kunnen wij aantonen met onze onderzoekstechnieken).
Maar aan hersenen zelf kun je niets voelen, wel aan het lichaam dat door deze hersenen wordt bestuurd (via het willekeurige en onwillekeurige zenuwstelsel en wie weet ook via meridianen). Het is daarom begrijpelijk en zinvol om deze emoties, gevoelens, sensaties en mentale voorstellingen aan het lichaam te verbinden. In het oosten doen zij dit al eeuwen en er is veel wijsheid uit voortgevloeid.
- Intuïtie huist bij rechtshandigen in de rechterhersenhelft, en bij linkshandigen voor 50 procent in de linker- en voor 50 procent in de rechterhersenhelft. Je kunt je dus ook voorstellen dat de bundel stralend licht, die eerst via je derde oog (zesde chakra) (of bij ingewijden via je kruinchakra) naar binnen is gekomen, eerst de hersenhelft aandoet waar bij jou je intuïtie zit, vóórdat deze bundel doorstraalt naar je hartchakra. (Geen handig idee voor linkshandigen overigens... :-)).

4. Het komt er kwantumfysisch op neer, dat jouw kwantumfysische golven positief gaan interfereren (coherent) worden met die van de anderen. Zodanig dat onze golven als het ware samen één grote stemvork vormen. Dat zal eerder 'opgemerkt' worden tussen andere kwantumfysische velden binnen het Veld, die mogelijk minder coherentie zijn. Het Veld heeft dan de neiging om mee te gaan resoneren, dus onze intenties nog eens te versterken (net als met het geven voor een goed doel, dat de overheid vaak ook verdubbelt - althans, vroeger...).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.