Kindermisbruik staat nog volop in de aandacht

Kindermisbruik staat nog volop in de aandacht

Trouw, Podium, 21 februari 2013

Carla Rus, arts-psychotherapeut/oud-psychiater, Ambassadeur van de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling (VSK)

Op 14 februari stond in Trouw een interview met Rieke Samson, voorzitter van de onderzoekcommissie die seksueel misbruik van kinderen in overheidsinstellingen en pleeggezinnen in kaart heeft gebracht. Zij waarschuwde dat sinds het verschijnen van het rapport Samson eind 2012, het akelig stil is geworden rond het thema “seksueel misbruik”.
Ik ben daarover toch iets minder pessimistisch.
Het ministerie van Volksgezondheid heeft op 21 december 2012 een uitgebreide reactie geschreven op het rapport Samson geadresseerd aan de Tweede Kamer. Met aanbevelingen er in, en voorstellen voor schadevergoeding voor de kinderen die binnen de jeugdzorg zijn misbruikt.
Ook is er een vervolg op de commissie Samson in de vorm van de commissie Rouvoet, die een Kwaliteitskader Seksueel Misbruik schrijft voor Jeugdzorg Nederland en er voor zorg draagt dat dit ingevoerd gaat worden binnen de jeugdzorg. Dus de sterke man die het stokje van Rick Samson overneemt, is er al.
Gelukkig is het echt niet overal akelig stil geworden rond het thema 'seksueel misbruik' na het verschijnen van het rapport Samson. Op de website van het Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid (MGV) is bijvoorbeeld een kritische, levendige discussie losgebarsten over wat de jeugdhulpverlening kan leren van dit rapport.
Ik verwijs iedereen graag naar de bijdrage die ik zelf daaraan leverde, mijn artikel “Wat niet gezien en onbesproken blijft” is te lezen via de website.
Dank zij de waarschuwing van commissievoorzitter Samson is er in elk geval weer aandacht voor dit onderwerp. En dat blijft belangrijk.