Hulp van het verzet

Slag om de Schelde

Hulp van het verzet

Carla Rus

Het Zeeuwse verzet heeft een betekenisvolle rol gespeeld bij de Slag om de Schelde. Met name in het verminderen van onnodige burgerdoden door aan de geallieerden door te geven waar zich geen Duitse manschappen meer bevonden. Zeeland had vele spionagegroepen die de geallieerden van informatie over de Duitse militaire stellingen en troepenbewegingen voorzagen. Bij het doorgeven hiervan was het unieke illegale Zeeuwse zendernetwerk van groot belang. Ik licht nu één voorbeeld toe waarin het verzet concrete hulp bood.


Duitse militaire kolonne op de Sloedam
bron: www.oorlogzeeland.nl

De Sloedam
Vanuit Brabant rukten de geallieerden op richting Walcheren. Ze moesten de toen slechts veertig meter brede Sloedam over waar de Duitsers zich tactisch achter hadden teruggetrokken. Halverwege deze dam hadden de Duitsers met springstof een krater van 1,60 m diep over de hele breedte geslagen, die vol water stond. Hierdoor konden de geallieerden er niet met hun tanks en kanonnen overheen. De Duitsers hadden zich ingegraven in de dijk van waaruit ze het vuur openden. Ook bestookten zij de geallieerden vanachter hun Muraltmuurtje bovenop de dijk aan de Walcherse kant met kanonnen en machinegeweren. Door de krater konden de geallieerden halverwege de smalle dam niet meer vooruit, maar door het heftige vuur ook moeilijk meer achteruit.
Er zijn van 31 oktober tot 3 november 1944 vijf aanvallen op de Sloedam geweest. Eerst door de Frans-Canadezen en later door de Schotten.

Operatie Mallard
Pas bij de vijfde aanval, toen de Schotten wadend door het water als eenden achter elkaar af en toe vastzittend in de slikken de overtocht door het Sloe ten zuiden van de dam maakten, lukte het hen deze dam te nemen. Hierdoor konden zij de Duitsers aan de andere kant van de dam ook in de rug aanvallen. De groep van Piet Kloosterman heeft hen op dit idee gebracht. Vier militairen uit de lokale geallieerde legerleiding hebben dit verklaard. Ik volsta hier met een gedeelte van het artikel van Charles Forbes (Frans-Canadese regiment) ‘Le Pont Maudit’ (‘De Vervloekte Dam’) in La Citadelle:
“Op deze doorwaadbare plaats over de slikken bij de Kraaiert was bij herhaling gewezen door het Zeeuwse verzet, bij monde van de onvergetelijke Pieter Kloosterman uit Nisse. Deze grote verzetsleider had niet alleen de Schotten, maar ook de Brigadestaf van onze bataljons – onder overlegging van duidelijke Duitse stafkaarten die onder de neus van de Duitsers waren weggekaapt – gewaarschuwd vooral niet frontaal over de Dam aan te vallen, maar gebruik te maken van de strook harde kleigrond die bij Nieuwdorp het Sloe als een onzichtbare brug kruiste, als een ware ‘Engelenbrug’.”

Lees meer over het Zeeuwse verzet in:
Breekbare helden. Het verzet in Zeeland 1940-’44. Carla Rus. Goes, 2019.
Zeeland bevrijd! De Slag om de Schelde | september-oktober 1944. Carla Rus. Goes, 2019.


Piet Kloosterman, omstreeks 1945.
Bron: Archief familie Kloosterman.