Oorlog in je hoofd

Oorlog in je hoofd

Hoofdartikelen

Een meisje met automutilatie behandeld met n-acetylcysteine
Vermijdbare zelfdoding. Over de beperkte rolopvatting van de inspectie aangaande suïcidepreventie
Hoofdstuk 9: Waarom het nooit meer overgaat
Overige artikelen
Recensie van de film ‘De laatste dag van de zomer’ van regisseur Feike Santbergen
Recensie van het boek 'Verminderen van suïcidaliteit' door Bool (redactie)
Repliek op reactie van de IGZ op 'Vermijdbare Zelfdoding'
De rol van glutamaat bij verslavingsgedrag
Inzage schendt postuum privacy patiënt
Ernstige stoornis na één foute joint.
Serious disorder after one wrong joint
Onder de veilige vleugels van de therapeut
Meer dan één 'ik'
Lezing op landelijk congres 'Vrouw en Groepspsychotherapie' van de NVGP.

Utrecht: NVGP; 1983