Grote oorlogen

Grote oorlogen

Hoofdartikelen

Overige artikelen
Opnames
Radio interview over de rol van het verzet.

Op te vragen bij Beeld en Geluid.
Andere geïnterviewden : Jan Franssen, Marije Plomp en Helmert Woudenberg. Radio 1, Dit is dag. 4 mei 2010. 18.30 - 19.00

Radio interview met Carla Rus over de Slag om de Schelde.